Publicaciones principales
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2019 - 2023 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
PublicaciónÍndice h5Mediana h5
1.Medycyna Pracy1621
2.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1213
3.Studia BAS1117
4.Przegląd Socjologii Jakościowej1115
5.Przegląd Geopolityczny1114
6.Nafta-Gaz1113
7.Przegląd Podatkowy1113
8.Praca i Zabezpieczenie Społeczne1112
9.Problemy Rozwoju Miast1014
10.Studia Socjologiczne1013
11.Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics1011
12.E-mentor916
13.Studia Medioznawcze916
14.Izolacje915
15.Przegląd Organizacji915
16.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy912
17.Optimum. Studia Ekonomiczne912
18.Studia Edukacyjne912
19.Teksty Drugie912
20.Wieś i Rolnictwo912
21.Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej911
22.Studia Regionalne i Lokalne911
23.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG910
24.Samorząd Terytorialny910
25.Sylwan910
26.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego910
27.Język Polski816
28.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego814
29.Energetyka812
30.Poradnik Językowy812
31.Przeglad Geograficzny811
32.Przegląd Geologiczny811
33.Przegląd Prawa Handlowego811
34.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna811
35.Studia Prawnoustrojowe811
36.Ekonomista810
37.Polityka Społeczna810
38.Roczniki Nauk Społecznych810
39.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny810
40.Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej810
41.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia89
42.Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio89
43.Marketing i Rynek89
44.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu88
45.Rynek Energii722
46.Krytyka Prawa715
47.Przegląd Prawa Publicznego712
48.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów711
49.Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka710
50.Przegląd Prawa Konstytucyjnego710
51.Studia Historiae Scientiarum710
52.Studia z Polityki Publicznej710
53.Zarządzanie Mediami710
54.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie710
55.Życie Weterynaryjne710
56.Journal of Modern Science79
57.Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie79
58.LingVaria79
59.Przedsiębiorczość-Edukacja79
60.Przegląd Prawa Rolnego79
61.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej79
62.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica78
63.Akademia Zarządzania78
64.Edukacja-Technika-Informatyka78
65.Finanse Komunalne78
66.Neofilolog78
67.Niepełnosprawność78
68.Polskie Forum Psychologiczne78
69.Psychiatria78
70.Res Rhetorica78
71.Studia Politologiczne78
72.Studia Prawno-Ekonomiczne78
73.Verbum Vitae78
74.Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician78
75.Wiedza Obronna78
76.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi78
77.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej77
78.Builder77
79.Przegląd Socjologiczny77
80.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy618
81.Zeszyty Naukowe Collegium Witelona613
82.Polish Journal of Allergology/Alergologia Polska612
83.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu612
84.Edukacja Ustawiczna Dorosłych611
85.Forum Prawnicze611
86.Przegląd Sejmowy611
87.Archiwum Kryminologii610
88.Języki Obce w Szkole610
89.Myśl Ekonomiczna i Polityczna610
90.Przegląd Politologiczny610
91.Studia Ekonomiczne610
92.Studia Iuridica610
93.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica69
94.Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców69
95.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K–Politologia69
96.Edukacja Międzykulturowa69
97.Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego69
98.Prace Językoznawcze69
99.Prawo Asekuracyjne69
100.Problemy Wczesnej Edukacji69
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.